Notariusz Katowice

Notariusz Katowice – zadania i obowiązki

Niektóre dokumenty nie są uważane za prawnie wiążące, chyba że są poświadczone notarialnie. Chociaż poświadczenie notarialne nie potwierdza, że dokument lub jego treść jest zgodna z prawem, obecność podpisu i pieczęci notariusza może pomóc w zwiększeniu autentyczności i wartości dokumentu.

Notarialnie szeroki zakres dokumentów

Istnieje kilka rodzajów dokumentów, które można poświadczyć notarialnie, aby zapobiec oszustwom i potwierdzić tożsamość sygnatariuszy. Należą do nich dokumenty prawne, takie jak testamenty, pełnomocnictwa, oświadczenia pod przysięgą itp.; umowy przedmałżeńskie; kredyty hipoteczne; umowy dotyczące nieruchomości itp. Zaleca się, aby wszystkie rodzaje umów i kontraktów były poświadczone notarialnie, ponieważ pomaga to w samouwierzytelnieniu. Jednocześnie osoby podpisujące nie wymagają składania zeznań w sądzie w celu potwierdzenia autentyczności swoich podpisów.

Jeśli jesteś w trakcie kupna lub sprzedaży domu, prawdopodobnie musiałeś podpisać dokument, który można było przetworzyć dopiero po potwierdzeniu notarialnym. Ale co, jeśli nie jesteś w związku małżeńskim z osobą, z którą podpisujesz dokument? A co, jeśli osoba przedstawia się jako ktoś, kim nie jest? Notariusze pomagają zapobiegać oszustwom i chronią Cię przed kosztownymi procesami sądowymi. Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym powołanym do występowania w charakterze bezstronnego świadka w odniesieniu do niektórych rodzajów dokumentów prawnych, głównie umów i aktów prawnych. 

Jak wygląda jego praca?

Jeśli chodzi o dokumenty prawne, notariusze są jednym z głównych sposobów unikania oszustw i fałszerstw. Dokumenty opatrzone pieczęcią notarialną stanowią jednak potwierdzenie, że nie zostały sfałszowane. Jeśli chcesz, aby Twój dokument stanął w sądzie, musi być podpisany i poświadczony przez notariusza. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej, dlaczego warto zatrudnić notariusza, aby był świadkiem twojego dokumentu i upewnił się, że jest podpisany!

Notariusze są zwykle urzędnikami publicznymi, którzy mają uprawnienia do składania podpisów jako świadkowie, składania przysięgi lub oświadczeń oraz poświadczania dokumentów. Notariusz powinien być zawsze obecny przy zamknięciu domu. Notariusz to osoba, która ma prawne uprawnienia do składania zeznań i poświadczania autentyczności dokumentów. Mają obowiązek upewnienia się, że ich podpis na dokumencie jest autentyczny, co oznacza, że zgadza się z rzeczywistym dokumentem. Najczęstszym powodem zatrudniania notariusza są transakcje dotyczące nieruchomości i inne rodzaje umów.