adwokat Prawo pracy Warszawa

Czym zajmuje się adwokat? Prawo pracy Warszawa 

Prawnicy zajmujący się prawem pracy są często myleni z prawnikami zajmującymi się prawem pracy. Chociaż oba rodzaje prawników zajmują się prawem pracy, istnieje kilka kluczowych różnic, o których warto wiedzieć. Co najważniejsze, prawnicy zajmujący się prawem pracy specjalizują się w zasadach i przepisach regulujących związki zawodowe. Związki zawodowe to organizacje pracowników dążące do wzmocnienia ich praw w określonym zawodzie. Takie związki są powszechne w branżach takich jak edukacja, stal i motoryzacja. Stowarzyszenia te podlegają zarówno prawu, jak i przepisom, takim jak ustawa o krajowych stosunkach pracy.

Rozwiązywanie spraw z zakresu prawa pracy

Ustaliliśmy więc, że prawnicy pracy adk-kancelaria.pl współpracują ze związkami zawodowymi i wokół nich. Ale co to oznacza? Oto sytuacje, w których prawnik ds. prawa pracy może być korzystny:

  • Założenie związku. To ustawa, która chroni prawa pracowników do organizowania się. Kiedy pracownicy decydują się zjednoczyć i założyć związek zawodowy, prawnicy prawa pracy są często zatrudniani, aby udzielić porady prawnej dotyczącej obowiązujących zasad i przepisów.
  • Układy zbiorowe. Oprócz ochrony związków zawodowych, prawo nakazuje, aby pracownicy zachowali prawo do rokowań zbiorowych ze swoim pracodawcą i aby ich skargi były przekazywane za pośrednictwem przedstawiciela wybranego przez pracowników. Takie skargi obejmują odszkodowania pracownicze, zwolnienia lekarskie, wynagrodzenie za nadgodziny, ogólne środowisko pracy i warunki pracy. Jak można się domyślić, przedstawiciele ci to często prawnicy zajmujący się prawem pracy.
  • Zakończenie. W przypadkach, gdy pracodawcy muszą zwolnić pracownika zrzeszonego w związku zawodowym, często rozsądnie jest skonsultować się z prawnikiem pracy w trakcie całego procesu. W takich przypadkach prawnicy doradzają pracodawcom w zakresie najlepszych praktyk unikania kosztownych sporów sądowych dotyczących bezprawnego rozwiązania stosunku pracy.
  • Negocjacja. Załóżmy, że istnieje spór, który prowadzi do pozwu o bezprawne zwolnienie pracownika związkowego, a obie strony są podatne na ugodę. Kiedy pracodawcy negocjują z pracownikami zrzeszonymi w związkach zawodowych, możesz być pewien, że obie strony zachowały i doradzają im prawnicy pracy. Spory prawne w tej dziedzinie prawa mogą dość szybko przerodzić się w skomplikowane zawiłości, dlatego najlepiej jest mieć zespół prawników znający zarówno przepisy federalne, jak i stanowe.

Prawnicy zajmujący się prawem pracy są dobrze zorientowani w tych przepisach i związanych z nimi procedurach.