dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Czy każdy może otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Odpowiedź brzmi: tak! Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczone są dla osób fizycznych oraz firm, a także przedsiębiorstw. Nie ma szczególnych wymagań dotyczących wieku, zatem także osoby młode mogą się o nie ubiegać. Można również skorzystać z dotacji pod warunkiem, że osoba fizyczna lub firma korzystała w przeszłości z innych środków unijnych.

Jak otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Osoby lub przedsiębiorstwa, które chcą otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, muszą przygotować wniosek o dotację. Jak go złożyć? Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o przyznanie dotacji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań. Wniosek można złożyć w siedzibie instytucji, która oferuje taką pomoc. W tym celu należy udać się do swojego urzędu gminy lub powiatu. Wniosek można także pobrać ze strony internetowej, gdzie można uzyskać więcej informacji. Wypełniony wniosek i potrzebne dokumenty trzeba przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do urzędu. Wniosek jest rozpatrywany przez pracowników urzędu, którzy oceniają, czy dana osoba spełnia wszystkie wymagania. Jeśli wszystko jest w porządku, urząd wydaje decyzję o przyznaniu dotacji. Po podpisaniu umowy, rozpoczyna się realizacja projektu, a po jego zakończeniu wnioskodawca otrzymuje pieniądze. Więcej na https://anowak.com.pl/przygotowanie-wnioskow-o-dotacje/

Co musi zawierać wniosek, który trzeba złożyć, aby otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wniosek musi zawierać: dane osobowe wnioskodawcy opis wybranej branży planowane koszty opis planowanej działalności ważne: osoby, które przygotowują wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, muszą posiadać własny pomysł na biznes oraz dokładny plan działania.  Warto pamiętać, że wybór branży i plan działania to raczej kwestia indywidualna, ale warto przeanalizować także, w jakim obszarze jest takie wsparcie możliwe.

Na co mogą liczyć osoby, które nie mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Wspomnieliśmy już, że dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczone są dla osób fizycznych, które chcą otworzyć własną działalność gospodarczą, ale także przedsiębiorstw. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie osoby i przedsiębiorstwa mogą liczyć na takie wsparcie. Dotyczy to przede wszystkim branży, w której osoba fizyczna lub firma chce prowadzić działalność gospodarczą. Jakie branże można wymienić? Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczone są dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą w branży:

 •  rolnictwa, 
 • leśnictwa, 
 • rybołówstwa, 
 • ochrony środowiska, 
 • zdrowia, 
 • oświaty, 
 • kultury, 
 • sportu, 
 • turystyki, 
 • łowiectwa, 
 • rybactwa, 
 • a także branży przemysłowej i usługowej.