Na czym polega eksmisja

Eksmisja to jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą przytrafić się człowiekowi. Jest to wyrok wydany przez sąd, który zezwala właścicielowi lokalu na wypędzenie jego mieszkańców. Eksmisja jest przeprowadzana przez komornika sądowego, którego obowiązkiem jest wyprowadzenie lokatorów z budynku. Eksmisja może być przeprowadzona w wyniku wyroku sądu, a także w przypadku, gdy właściciel nieruchomości chce ją odebrać. Eksmisja może być przeprowadzona także w przypadku, gdy nieruchomość jest sprzedawana. Eksmisja jest bardzo stresującym procesem, który może wpłynąć negatywnie na zdrowie i samopoczucie lokatorów.

Kiedy stosuje się eksmisję

Kancelaria prawna (http://jtadwokaci.pl/nieruchomosci/-) może pomóc właścicielom nieruchomości w przeprowadzeniu eksmisji prawnie poprzez doradztwo w sprawie ich praw i obowiązków oraz pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu eksmisji. Eksmisja wymuszona jest w kilku przypadkach, wśród których wymienia się:

  1. niezapłacenie czynszu,
  2. zaniechanie utrzymania w czystości,
  3. wykorzystywanie lokalu do celów innych niż te przewidziane w umowie,
  4. wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu,
  5. sprzedaż narkotyków,
  6. wykorzystywanie lokalu w celu prostytucji.

Z jakich środków korzysta się przy eksmisji

Eksmisja wymaga zgłoszenia się do sądu, który jest władny do podejmowania takich decyzji. Wniosek o eksmisję może więc złożyć wyłącznie właściciel lub dzierżawca. Jeżeli właściciel nie chce przeprowadzać eksmisji, należy skierować się do sądu, który wyda decyzję o tym. Może się również okazać, że najemca jest bezrobotny i nie ma możliwości przeprowadzania się. Wtedy właściciel może zwrócić się o pomoc do gminy, która udzieli mu środków na wyprowadzenie się.

Kiedy sąd bierze pod uwagę wniosek o eksmisję

Sąd jest władny do podejmowania decyzji o eksmisji w sytuacji, kiedy właściciel nie chce tego robić samodzielnie i nie może skorzystać ze środków udzielanych przez gminę. W sytuacji, kiedy sąd uzna wniosek o eksmisję za właściwy, może podjąć kilka środków, wśród których wymienia się:

  1. wydanie decyzji o eksmisji,
  2. rozwiązanie umowy najmu,
  3. przydzielenie najemcy środków finansowych na wyprowadzenie się.

Jeżeli decyzja o eksmisji jest prawomocna, najemca ma obowiązek wyprowadzenia się. W sytuacji, kiedy nie wypełni tego obowiązku, właściciel może skorzystać z pomocy policji, która wtedy przeprowadzi cały proces eksmisji.