dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Gdzie można znaleźć informacje o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Informacji o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej można szukać w wielu miejscach. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać między innymi z funduszy Unii Europejskiej. Osoby, które chcą uzyskać fundusze na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej, mogą w pierwszej kolejności skontaktować się z jednostkami wdrażającymi programy wsparcia dla młodych przedsiębiorców. Informacji o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej można także szukać w internecie. Warto jednak pamiętać o tym, że w internecie można znaleźć także bardzo wiele fałszywych informacji.

Z jakimi jednostkami można się skontaktować w sprawie otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ?

Jednostkami wdrażającymi programy wsparcia dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać fundusze na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej są na przykład: 

  • Powiatowe urzędy pracy, 
  • Starostwa powiatowe, 
  • Gminne ośrodki pomocy rodzinie, 
  • Gminne urzędy pracy, 
  • Miejskie ośrodki pomocy rodzinie,
  • Miejskie urzędy pracy, 
  • Lokalne urzędy gospodarki nieruchomościami, 
  • Lokalne urzędy nadzoru budowlanego, 
  • Ośrodki informacji naukowej i technicznej, 
  • Instytucje współpracujące ze starostwami powiatowymi i urzędami miast.

Od kogo możemy otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej możemy otrzymać od urzędu pracy, który jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania. Oprócz tego, możemy również ubiegać się o pomoc finansową ze strony gminy, w której również chcemy rozpocząć działalność. Warto pamiętać, że aby otrzymać taką pomoc ze strony gminy, musimy spełnić odpowiednie warunki. Jednakże, jeżeli będziemy mieli odpowiednie dokumenty, to możemy być pewni, że gmina udzieli nam pomocy. Odpowiedź brzmi, że mogą to być różnego rodzaju instytucje państwowe i organizacje pozarządowe.