audyt informatyczny

Audyt informatyczny – obowiązki audytorów

Audytorzy IT odgrywają bardzo ważną rolę w firmie opierającej się na technologii, ale jak w praktyce wyglądają ich rzeczywiste obowiązki? Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. W tym artykule przedstawimy wszystkie zadania audytorów.

Zadania i umiejętności specjalistów

 • Opracowywanie i planowanie planów testów audytowych
 • Ustalenie zakresu i celów audytu
 • Koordynacja i realizacja czynności audytowych
 • Przestrzeganie ustalonych przez firmę standardów audytu
 • Opracowanie szczegółowych raportów z audytu
 • Identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie spełniania wymagań audytowych
 • Prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji audytu IT
 • Informowanie o wynikach audytu i zaleceniach
 • Zapewnienie wdrożenia wcześniejszych zaleceń

Umiejętności wymagane do pracy audytora IT mogą się różnić w zależności od branży, w której pracują. Istnieje jednak ogólny zestaw umiejętności, których większość firm szuka przy zatrudnianiu audytora IT. Umiejętności te obejmują:

 • Kwalifikacje formalne: Może to nie być wymagane we wszystkich firmach, ale może pomóc audytorom IT w stosowaniu systematycznego podejścia do ich pracy.
 • Praktyczne doświadczenia: Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa danych i audytu IT jest zawsze plusem.
 • Zrozumienie podstawowych procesów biznesowych: Pomaga to audytorowi IT w powiązaniu systemów informatycznych z wartością, jaką wnoszą do firmy.
 • Zrozumienie kluczowych procesów IT: Pozwala to audytorowi IT na ustalenie priorytetów ryzyk IT.
 • Silna zdolność analitycznego i logicznego rozumowania: audytorzy IT powinni być w stanie korzystać z narzędzi do analizy i wizualizacji danych.
 • Silne umiejętności komunikacyjne: Ta umiejętność jest niezbędna do wyjaśniania złożonych kwestii bezpieczeństwa nietechnicznym zespołom zarządzającym.

Istota ochrony danych

Wraz z rosnącą popularnością aplikacji i systemów opartych na chmurze firmy podejmują coraz większe ryzyko związane z bezpieczeństwem i gromadzą ukryte IT. Prawidłowo przeprowadzone audyty IT tworzą wiedzę i bardzo potrzebną widoczność.

Mogą dostarczyć organizacjom informacje i dane, których potrzebują, aby upewnić się, że istnieją odpowiednie kontrole i że ryzyko jest ograniczane w najlepszy możliwy sposób. W ten sposób poufne dane są chronione przed hakerami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa.