Proces i finalizacja rozwodu w Warszawie

Rozwód to trudny proces. Finalizacja może zająć lata i kosztować dużo pieniędzy. Samo przejście przez ten proces nie jest łatwe, ale istnieją sposoby, aby to ułatwić.

Adwokat rozwodowy Warszawa

Adwokat rozwodowy jest wykwalifikowany w prowadzeniu prawnego procesu rozwodowego, a prawnik rodzinny w bardziej złożonych sprawach. Rozwodzić się czy nie rozwodzić? To pytanie, na które znajdzie odpowiedź wiele par. Niektórzy mogą woleć, przejść przez polubowny proces, a inni mogą być bardziej zainteresowani formalnym postępowaniem sądowym ze wszystkimi wymogami prawnymi. Istnieje dwóch oddzielnych specjalistów, którzy mogą pomóc. Prawnik rozwodowy jest biegły w procesie prawnym rozwodu, a prawnik rodzinny w bardziej złożonych sprawach. Prawny proces rozwodowy dzieli się na dwie fazy, które wymagają dwóch różnych specjalistów. Pierwsza faza, która trwa około miesiąca, to prawny proces separacji. Dzieje się tak, gdy osoba składa pozew o rozwód, a następnie musi doręczyć współmałżonkowi zawiadomienie o wniosku o rozwiązanie małżeństwa.

Fazy rozwodu w Warszawie

Druga faza, która ma miejsce po upływie okresu oczekiwania, to prawny proces rozwiązania. To jest proces rozwiązania małżeństwa. Osoba, która chce się rozwieść, musi złożyć wniosek o rozwiązanie do właściwego sądu, po czym następuje okres oczekiwania. Po upływie tego okresu rozpoczyna się druga faza procesu, która może obejmować postępowanie sądowe, doradztwo itp. Rozwód to trudny proces, ale stosunkowo prosty, jeśli wiesz, co robić. Najpierw należy złożyć wniosek o rozwiązanie do właściwego sądu. Potem jest okres oczekiwania od sześciu miesięcy do jednego roku; tym razem pozwala opaść emocjom rozstania. Po upływie okresu oczekiwania rozpoczyna się druga faza procesu, która może obejmować kwestie takie jak wydanie fizycznego lub cyfrowego odcisku palca, uzyskanie licencji agenta lub poświadczenie poświadczeń. Po zakończeniu procesu trzecia faza może obejmować finalizowanie umów z dostawcami i rozszerzanie działalności.

Najczęstsze rodzaje spraw rozwodowych Warszawa

Sprawy rozwodowe są zwykle składane z jednego z następujących powodów:

1) Cudzołóstwo: Jeden z małżonków obcował seksualnie z osobą inną niż jego małżonek.

2) Porzucenie: jeden z małżonków opuścił drugiego bez zamiaru powrotu.

3) Impotencja: jeden z małżonków nie może odbyć stosunku płciowego z powodu niepełnosprawności fizycznej.

4) Okrucieństwo: jeden z małżonków zadał drugiemu obrażenia fizyczne, udrękę psychiczną lub cierpienie emocjonalne.

5) Oszustwo przy uzyskiwaniu zezwolenia na zawarcie małżeństwa lub zawieraniu małżeństwa: Każda ze stron sfałszowała informacje we wniosku o udzielenie zezwolenia, lub celowo zawarła małżeństwo w wyniku oszustwa drugiej strony.

6) Przemoc fizyczna, zaniedbanie, porzucenie itp.: Jedno z małżonków jest winne okrucieństwa wobec drugiego i istnieje uzasadniona obawa, że takie czyny mogą się powtórzyć.