audyt informatyczny

Czym jest audyt informatyczny?

Audyt informatyczny to badanie i ocena infrastruktury informatycznej organizacji, aplikacji, wykorzystania danych i zarządzania nimi, zasad, procedur i procesów operacyjnych pod kątem uznanych standardów lub ustalonych zasad. Audyty oceniają, czy kontrole mające na celu ochronę zasobów technologii informacyjnej zapewniają integralność i są zgodne z celami i celami organizacji.

Rola audytu informatycznego

Audyt informatyczny to badanie i ocena systemów informatycznych, infrastruktury, zasad i operacji. Dzięki audytom IT firma może ustalić, czy istniejące mechanizmy kontroli IT chronią aktywa firmy, zapewniają integralność danych i są zgodne z kontrolą biznesową i finansową organizacji. Wejdź na stronę: https://www.virtline.com/bezpieczenstwo-it/audyt-informatyczny/.

Chociaż większość ludzi zna audyty finansowe, które oceniają sytuację finansową organizacji, audyty IT są wciąż dość nowym zjawiskiem, które obecnie zyskuje na znaczeniu ze względu na rozwój technologii chmury. Celem audytu IT jest sprawdzenie istniejących protokołów i procesów bezpieczeństwa oraz całości zarządzania IT.

Jako bezstronny obserwator, audytor IT upewnia się, że te mechanizmy kontrolne są prawidłowo i skutecznie zainstalowane, dzięki czemu firma jest mniej podatna na naruszenia danych i inne zagrożenia bezpieczeństwa. Jednak nawet jeśli zapewnione są odpowiednie zabezpieczenia i zgodność, musi istnieć linia działania na wypadek mało prawdopodobnego zdarzenia, które zagroziłoby zdrowiu i reputacji badanego biznesu.

Następnie dowiedz się więcej o roli, umiejętnościach, obowiązkach i certyfikatach audytora IT.

Wpływ audytu na organizacje

Audytor IT opracowuje, wdraża, testuje i ocenia wszystkie procedury przeglądu audytu IT w firmie, która opiera się na technologii. Te procedury audytu mogą obejmować sieci, aplikacje, systemy komunikacji i bezpieczeństwa, a także wszelkie inne systemy, które są częścią infrastruktury technologicznej organizacji.

Realizując projekty audytowe związane z IT i przestrzegając ustalonych standardów audytu informatycznego, audytorzy IT odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że organizacja i jej wrażliwe dane są chronione przed zewnętrznymi lub wewnętrznymi zagrożeniami bezpieczeństwa. W końcu nawet mały błąd techniczny może mieć druzgocący wpływ na całą organizację.