Pomoc dla osób po zakończeniu pobytu w więzieniu

Czy w Polsce istnieje pomoc postpenitencjarna?

Kary według polskiego Kodeksu Karnego to nierzadko różne formy ograniczenia wolności. Oznaczają one tyle, że skazany przez pewien okres przebywa w więzieniu, gdzie pozbawiony jest tak naprawdę wielu praw, jak i przede wszystkim kontaktu ze światem zewnętrznym w wystarczających ilościach. Dlatego też często po wyjściu z więzienia, osoby takie mogą mieć problemy wynikające zarówno z pobytu w miejscu odbywania kary, jak i tego, jak wygląda życie po tak zwanej odsiadce. Jest to niestety zjawisko częste i znane.

Według polskiej ustawy o pomocy społecznej z 2004 trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego to jeden z powodów do udzielenia osobie lub jej rodzinie pomocy społecznej. Czy to działa? W teorii tak, jednak często jest to minimum, które potrzebne jest do rozpoczęcia nowego życia. Dlatego też poszukiwane są nierzadko inne formy przywrócenia do życia społecznego byłych więźniów. Często prowadzone są one poprzez różnego rodzaju fundacje i organizacje.

Wsparcie psychiczne, jakiego potrzebują więźniowie po opuszczeniu murów więzienia?

Bardzo często, szczególnie po dłuższym okresie spędzonym w więzieniu, osoby opuszczające jego mury mają duży problem z włączeniem się do codzienności społeczeństwa w sferze emocjonalnej. Nie można zaprzeczyć temu, że więzienia pomimo ustaw, nakazów i zakazów poniekąd w społeczności więźniów żyją swoim życiem. I zazwyczaj jest to codzienność niedająca poczucia bezpieczeństwa. Dlatego też osoby, które żyły w więzieniu, będąc cały czas w stresie, napięciu i borykające się z lękami, po wyjściu z niego nie potrafią przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości.

Pomoc psychologiczna – postpenitencjarna dla byłych więźniów zarówno w postaci porad, jak i całościowych terapii jest czasami jedynym wyjściem, aby osoba po zakończeniu kary więzienia mogła funkcjonować w społeczeństwie i czuć się w nim bezpiecznie.

Wsparcie socjalne byłych więźniów.

Nie jest szczególnie rzadkim zjawisko takie, jak brak miejsca do życia i możliwości zadbania o swoje potrzeby zaraz po wyjściu z więzienia. Często rodziny odwracają się od skazanych, a czasami kary są na tyle długie, że tracą oni kontakt z kimkolwiek, kto może im pomóc w adaptacji. Nie mają gdzie mieszkać, jak i zarobić na podstawowe potrzeby. To drugie łączy się często z tym, że problemem dla pracodawcy jest przeszłość takiego potencjalnego pracownika.

Istnieją jednak grupy pomocowe i fundacje, które są w stanie na krótki okres zapewnić chętnym schronienie, pomóc w odnalezieniu pracy i wejściu w społeczeństwo. Tak, aby spokojnie mogli zacząć nowy rozdział życia.